Leviticus - లేవీయకాండము 5 | View All

1. ఒకడు ఒట్టుపెట్టుకొనినవాడై తాను చూచినదాని గూర్చిగాని తనకు తెలిసినదానిగూర్చిగాని సాక్షియై యుండి దాని తెలియచేయక పాపము చేసినయెడల అతడు తన దోషశిక్షను భరించును.

1. "You might be called as a witness and take an oath to tell the truth. If you saw something or knew something but did not tell it, you are guilty of doing wrong and must bear the responsibility for your guilt.

2. మరియు నొకడు ఏ అపవిత్ర వస్తువునైనను ముట్టినయెడల, అది అపవిత్రమృగ కళేబరమేగాని అపవిత్రపశు కళేబరమేగాని అపవిత్రమైన ప్రాకెడు జంతువు కళేబరమేగాని అది అపవిత్రమని తనకు తెలియక పోయినను అతడు అపవిత్రుడై అపరాధి యగును.

2. "You might touch something unclean. It might be the dead body of any kind of animal. You might not know that you touched these things, but you will still become unclean and must pay a fine.

3. మనుష్యులకు తగులు అపవిత్రతలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండ అంటినయెడల, అనగా ఒకనికి అపవిత్రత కలిగినయెడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధి యగును.

3. "You might touch any of the many things that can make a person unclean. You might touch something unclean, but not know about it. When you learn that you have touched something unclean, you must pay a fine.

4. మరియు కీడైనను మేలైనను, మనుష్యులు వ్యర్థముగా ఒట్టు పెట్టుకొని చేసెదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసెదనని యొకడు పెదవులతో వ్యర్థముగా ఒట్టు పెట్టుకొనిన యెడల, అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధియగును.

4. "You might make a quick promise to do something�it makes no difference if it is bad or good. People make many kinds of quick promises. You might make such a promise and forget it. When you remember your promise, you must pay a fine because you did not keep it.

5. కాబట్టి అతడు వాటిలో ఏవిషయమందైనను అపరాధియగునప్పుడు ఆ విషయమందే తాను చేసిన పాపమును ఒప్పుకొని

5. If you are guilty of any of these things, you must confess whatever you did wrong.

6. తాను చేసిన పాపవిషయమై యెహోవా సన్నిధికి మందలోనుండి ఆడు గొఱ్ఱెపిల్లనేగాని ఆడు మేకపిల్లనే గాని పాపపరిహారార్థబలిగా అర్పింపవలెను. అతనికి పాప క్షమాపణ కలుగునట్లు యాజకుడు అతని నిమిత్తము ప్రాయ శ్చిత్తము చేయును.

6. Then you must bring your guilt offering to the Lord for the sin you did. You must bring a female lamb or a female goat as a sin offering. The priest will do this to make you pure from your sin.

7. అతడు గొఱ్ఱెపిల్లను తేజాలని యెడల, అతడు పాపియగునట్లు తాను చేసిన అపరాధ విషయమై రెండు తెల్ల గువ్వలనేగాని రెండు పావురపు పిల్లలనేగాని పాపపరిహారార్థబలిగా ఒకదానిని దహనబలిగా ఒకదానిని యెహోవా సన్నిధికి తీసికొనిరావలెను.

7. "If you cannot afford a lamb, you must bring two doves or two young pigeons to the Lord. These will be the guilt offering for your sin. One bird must be for a sin offering, and the other must be for a burnt offering.

8. అతడు యాజకుని యొద్దకు వాటిని తెచ్చిన తరు వాత అతడు పాపపరిహారార్థమైనదానిని మొదట నర్పించి, దాని మెడనుండి దాని తలను నులమవలెను గాని దాని నూడదీయకూడదు.

8. Take them to the priest. First, the priest will offer one bird for the sin offering. The priest will pull the bird's head from its neck but he will not pull it off completely.

9. అతడు పాపపరిహారార్థబలి పశురక్త ములో కొంచెము బలిపీఠము ప్రక్కను ప్రోక్షింపవలెను. దాని రక్తశేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను. అది పాపపరిహారార్థబలి.

9. The priest will sprinkle the blood from the sin offering on the side of the altar. Then he will pour out the rest of the blood at the base of the altar. It is a sin offering.

10. విధిచొప్పున రెండవదానిని దహనబలిగా అర్పింపవలెను. అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును.

10. Then he will offer the second bird according to the rules for a burnt offering. The priest will do this to make you pure from the sin you did, and God will forgive you.

11. రెండు తెల్ల గువ్వలైనను రెండు పావురపు పిల్లలైనను తనకు దొరకనియెడల పాపముచేసినవాడు తూమెడు గోధుమపిండిలో పదియవవంతును పాపపరిహారార్థబలి రూపముగా తేవలెను. అది పాప పరిహారార్థబలి గనుక దానిమీద నూనెపోయవలదు. సాంబ్రాణి దానిమీద ఉంచవలదు.
లూకా 2:24

11. "If you cannot afford two doves or two pigeons, you must bring 8 cups of fine flour as your sin offering. You must not put oil or frankincense on the flour because it is a sin offering.

12. అతడు యాజకునియొద్దకు దానిని తెచ్చిన తరువాత యాజకుడు జ్ఞాపకార్థముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యెహోవాకు అర్పించు హోమద్రవ్యముల రీతిగా బలిపీఠముమీద దానిని దహింపవలెను. అది పాపపరిహారార్థబలి.

12. You must bring the flour to the priest. The priest will take a handful of the flour as the memorial offering and bring it to the altar as a gift to the Lord. It is a sin offering.

13. పై చెప్పినవాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమిత్తము యాజకుడు ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును. దాని శేషము నైవేద్య శేషమువలె యాజకునిదగును.

13. The priest will do this to make you pure, and God will forgive you. The part that is left will belong to the priest, just as the regular grain offering."

14. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెల విచ్చెను

14. The Lord gave this command to Moses {for the people}:

15. ఒకడు యెహోవాకు పరిశుద్ధమైన వాటి విష యములో పొరబాటున పాపముచేసినయెడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏర్పరచు వెల చొప్పున పరిశుద్ధమైన తులముల విలువగల నిర్దోషమైన పొట్టేలును మందలోనుండి అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా యెహోవాయొద్దకు వాడు తీసికొని రావలెను.

15. "You might promise to give something to the Lord. You might sin against me without meaning to by not giving what you promised. If you do that, you must bring a ram that has nothing wrong with it (or the same amount in silver using the official measure ) as a guilt offering.

16. పరిశుద్ధమైనదాని విషయ ములో తాను చేసిన పాపమువలని నష్టము నిచ్చుకొని దానితో అయిదవవంతు యాజకునికియ్యవలెను. ఆ యాజకుడు అప రాధపరిహారార్థ బలియగు పొట్టేలువలన అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును.

16. You must give what you promised and add one-fifth of that amount as a fine. Give it to the priest and he will use the ram to make you pure, and God will forgive you.

17. చేయకూడదని యెహోవా ఆజ్ఞాపించినవాటిలో దేని నైనను చేసి ఒకడు పాపియైనయెడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధియై తన దోషమునకు శిక్ష భరించును.

17. "If you sin and break any of the commands that the Lord said must not be done, you are guilty. Even if you did not know about it, you are still responsible for your sin.

18. కావున నీవు ఏర్పరచిన వెలచొప్పున మందలో నుండి నిర్దోషమైన పొట్టేలును అపరాధపరిహారార్థబలిగా అతడు యాజకునియొద్దకు తీసికొనిరావలెను. అతడు తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తప్పునుగూర్చి యాజకుడు అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును.

18. You must bring a ram that has nothing wrong with it (or the same amount in silver) to the priest. The priest will offer the ram, and God will forgive you for the sin you did without knowing it.

19. అది అపరాధపరిహారార్థబలి. అతడు యెహోవాకు విరోధముగా అపరాధము చేసినది వాస్తవము.

19. You are guilty, and you must pay the guilt offering to the Lord."Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
వివిధ అక్రమాలకు సంబంధించి. (1-13) 
వ్యక్తులు తప్పు చేసిన విషయాలు ఇక్కడ జాబితా చేయబడ్డాయి. 1. ఎవరైనా కోర్టులో నిజం చెబుతానని వాగ్దానం చేసినా, అబద్ధం చెప్పినా లేదా మొత్తం నిజం చెప్పకపోయినా, తెలిసిన వ్యక్తిని బాధపెట్టకూడదనుకుంటే, తప్పు చేసినందుకు వారు శిక్షించబడతారు. ఇది వారు చనిపోయిన తర్వాత చెడు ప్రదేశానికి వెళ్లడం వంటి చెడు పరిణామాలకు దారితీసే తీవ్రమైన సమస్య. కోర్టులో సాక్షులుగా ఉండమని అడిగే వ్యక్తులు ఈ నియమాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి మరియు ఎల్లప్పుడూ నిజం చెప్పాలి మరియు ఏదైనా దాచడానికి ప్రయత్నించకూడదు. నిజం చెప్పడానికి వాగ్దానం చేయడం చాలా ముఖ్యం మరియు తేలికగా తీసుకోకూడదు. 2. కొన్ని విషయాలు మురికిగా ఉన్నాయని, వాటిని తాకకూడదని ఒక నియమం ఉంది. ఎవరైనా ఆ వస్తువులను ముట్టుకుంటే, వారు కూడా మురికిగా పరిగణించబడతారు, కానీ వారు తమను తాము కడుక్కున్నంత కాలం అది పెద్ద విషయం కాదు. అయినప్పటికీ, వారు తమను తాము కడగకపోతే, వారు నియమాలను పాటించడం గురించి పట్టించుకోలేదని మరియు అది చెడ్డదని అర్థం. మనం తప్పు చేశామని గ్రహించినప్పుడు, దానిని అంగీకరించాలి మరియు తదుపరిసారి బాగా చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. 3. కొన్నిసార్లు వ్యక్తులు వాగ్దానాలు చేస్తారు మరియు ఏదైనా చేస్తానని లేదా చేయకూడదని ప్రమాణం చేస్తారు, కానీ తరువాత వారు తమ వాగ్దానాన్ని ఉల్లంఘించి తప్పు చేస్తారు. వాగ్దానం చేసే ముందు వారు తెలివిగా మరియు జాగ్రత్తగా ఉంటే, వారు ఈ సమస్యను నివారించగలరు. ఎవరైనా తమ వాగ్దానాన్ని ఉల్లంఘిస్తే, వారు తప్పు చేశారని అంగీకరించాలి మరియు క్షమించాలి అని చెప్పాలి. వారు చేసిన దానికి తగ్గట్టుగా వారు కూడా ఏదైనా అందించాలి. కానీ కేవలం ఏదైనా ఆఫర్ చేస్తే సరిపోదు, వారు చేసిన తప్పును వారు ఖచ్చితంగా అంగీకరించాలి. ఎవరైనా చాలా పేదవారైతే, వారు పిండి వంటి సాధారణమైన వాటిని అందించవచ్చు. ఈ విధంగా, ఎవరి వద్ద పెద్దగా డబ్బు లేకపోయినా, వారు చేసిన తప్పుకు క్షమించండి. ఎవరైనా ఎంత పేదవారైనా, వారు ఎల్లప్పుడూ క్షమించబడతారని ఇది మనకు బోధిస్తుంది. ఎవరైనా తప్పు చేసినప్పుడు, వారు దేవునితో సరిదిద్దడానికి రెండు పక్షులను తీసుకురావాలి. ఒక పక్షి క్షమాపణ చెప్పడం కోసం మరియు మరొకటి దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడం కోసం. మనం దేవుని కోసం మంచి పనులు చేయడానికి ప్రయత్నించే ముందు దేవునితో విషయాలను సరిదిద్దడం చాలా ముఖ్యం. క్షమించండి అని చూపించడానికి మేము పిండిని తీసుకువస్తే, పాపం చులకనగా ఉన్నందున మనం దానిని రుచిగా లేదా మంచి వాసన చూడలేము. ప్రజలు తప్పు చేసిన తర్వాత మంచి అనుభూతి చెందడానికి మరియు మళ్లీ చేయకూడదని వారికి గుర్తు చేయడానికి దేవుడు ఈ త్యాగాలను ఇచ్చాడు. తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్త వహించడం మరియు దేవునితో విషయాలను సరిదిద్దడం ఎంత కష్టమో గుర్తుంచుకోవడం ముఖ్యం. 

ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన అపరాధాల గురించి. (14-19) 
ఒకవేళ పొరపాటున భగవంతునికి సంబంధించినది తీసుకుంటే క్షమాపణలు చెప్పి దేవుడికి సమర్పించి సరి చేసుకోవాలి. తప్పుడు పనులు చేయకుండా జాగ్రత్తపడాలి మరియు మనం తప్పు చేశామని భావించినప్పుడు క్షమించమని అడగాలి. దేవుని నియమాలు నిజంగా ముఖ్యమైనవి, కానీ తప్పులు చేయడం మరియు చెడు పనులు చేయడం చాలా సులభం, కాబట్టి మనం ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరియు సరైన మార్గంలో ఉండేందుకు సహాయం చేయమని దేవుడిని అడగాలి. మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ముఖ్యం. మంచి క్రైస్తవుడిగా ఉండటం అంటే మనం తప్పు చేసినప్పుడు అంగీకరించడం మరియు యేసు కారణంగా మనల్ని క్షమించమని దేవుడిని అడగడం. ప్రతి ఒక్కరూ, పేద ప్రజలు కూడా యేసు సువార్త ద్వారా రక్షింపబడవచ్చు. ఈ శుభవార్త వారు తప్పు చేసినందున నేరాన్ని అనుభవిస్తున్న వ్యక్తులకు కూడా సహాయపడుతుంది. మనం క్షమింపబడినప్పటికీ, పాపాన్ని ద్వేషించడం మరియు అది ఎంత చెడ్డదో అర్థం చేసుకోవడం ఇంకా ముఖ్యం. Shortcut Links
లేవీయకాండము - Leviticus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |