Acts - అపొ. కార్యములు 20 | View All

1. ఆ యల్లరి అణగిన తరువాత పౌలు శిష్యులను తన యొద్దకు పిలువనంపించి హెచ్చరించినమీదట వారియొద్ద సెలవు పుచ్చుకొని మాసిదోనియకు వెళ్లుటకు బయలు దేరెను.

1. aa yallari aṇagina tharuvaatha paulu shishyulanu thana yoddhaku piluvanampin̄chi heccharin̄chinameedaṭa vaariyoddha selavu puchukoni maasidōniyaku veḷluṭaku bayalu dherenu.

2. ఆ ప్రదేశములయందు సంచరించి, పెక్కుమాటలతో వారిని హెచ్చరించి గ్రీసునకు వచ్చెను.

2. aa pradheshamulayandu san̄charin̄chi, pekkumaaṭalathoo vaarini heccharin̄chi greesunaku vacchenu.

3. అతడు అక్కడ మూడు నెలలు గడిపి ఓడయెక్కి సిరియకు వెళ్ల వలెనని యుండగా అతని విషయమై యూదులు కుట్ర చేయుచున్నందున మాసిదోనియమీదుగా తిరిగి రావలెనని నిశ్చయించుకొనెను.

3. athaḍu akkaḍa mooḍu nelalu gaḍipi ōḍayekki siriyaku veḷla valenani yuṇḍagaa athani vishayamai yoodulu kuṭra cheyuchunnanduna maasidōniyameedugaa thirigi raavalenani nishchayin̄chukonenu.

4. మరియపుర్రు కుమారుడును బెరయ పట్టణస్థుడునైన సోపత్రును, థెస్సలొనీకయులలో అరిస్తర్కును, సెకుందును, దెర్బే పట్టణస్థుడైన గాయియును, తిమోతియును, ఆసియ దేశస్థులైన తుకికు, త్రోఫి మును అతనితోకూడ వచ్చిరి.

4. mariyu purru kumaaruḍunu beraya paṭṭaṇasthuḍunaina sōpatrunu, thessaloneekayulalō aristharkunu, sekundunu, derbē paṭṭaṇasthuḍaina gaayiyunu, thimōthiyunu, aasiya dheshasthulaina thukiku, trōphi munu athanithookooḍa vachiri.

5. వీరు ముందుగా వెళ్లి త్రోయలో మాకొరకు కనిపెట్టుకొని యుండిరి.

5. veeru mundhugaa veḷli trōyalō maakoraku kanipeṭṭukoni yuṇḍiri.

6. పులియని రొట్టెల దినములైన తరువాత మేము ఓడ ఎక్కి ఫిలిప్పీ విడిచి, అయిదు దినములలో త్రోయకు వచ్చి, అచ్చట వారి యొద్ద ఏడు దినములు గడిపితివిు.

6. puliyani roṭṭela dinamulaina tharuvaatha mēmu ōḍa ekki philippee viḍichi, ayidu dinamulalō trōyaku vachi, acchaṭa vaari yoddha ēḍu dinamulu gaḍipithivi.

7. ఆదివారమున మేము రొట్టె విరుచుటకు కూడినప్పుడు, పౌలు మరునాడు వెళ్లనైయుండి, వారితో ప్రసంగించుచు అర్ధరాత్రివరకు విస్తరించి మాటలాడుచుండెను.

7. aadhivaaramuna mēmu roṭṭe viruchuṭaku kooḍinappuḍu, paulu marunaaḍu veḷlanaiyuṇḍi, vaarithoo prasaṅgin̄chuchu ardharaatrivaraku vistharin̄chi maaṭalaaḍuchuṇḍenu.

8. మేము కూడియున్న మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను.

8. mēmu kooḍiyunna mēḍagadhilō anēka deepamuluṇḍenu.

9. అప్పుడు ఐతుకు అను నొక ¸యౌవనస్థుడు కిటికీలో కూర్చుండి గాఢ నిద్రపోయి, పౌలు చాలసేవు ప్రసంగించుచుండగా నిద్రాభారమువలన జోగి, మూడవ అంతస్తునుండి క్రిందపడి చనిపోయిన వాడై యెత్తబడెను

9. appuḍu aithuku anu noka ¸yauvanasthuḍu kiṭikeelō koorchuṇḍi gaaḍha nidrapōyi, paulu chaalasēvu prasaṅgin̄chuchuṇḍagaa nidraabhaaramuvalana jōgi, mooḍava anthasthunuṇḍi krindapaḍi chanipōyina vaaḍai yetthabaḍenu

10. అంతట పౌలు క్రిందికి వెళ్లి అతనిమీద పడి కౌగిలించుకొనిమీరు తొందరపడకుడి, అతని ప్రాణమతనిలో నున్నదని వారితో చెప్పెను.
1 రాజులు 17:21

10. anthaṭa paulu krindiki veḷli athanimeeda paḍi kaugilin̄chukonimeeru tondharapaḍakuḍi, athani praaṇamathanilō nunnadani vaarithoo cheppenu.

11. అతడు మరల పైకి వచ్చి రొట్టె విరిచి పుచ్చుకొని, తెల్లవారువరకు విస్తారముగా సంభాషించి బయలు దేరెను.

11. athaḍu marala paiki vachi roṭṭe virichi puchukoni, tellavaaruvaraku visthaaramugaa sambhaashin̄chi bayalu dherenu.

12. వారు బ్రదికిన ఆ చిన్నవానిని తీసికొని వచ్చినప్పుడు వారికి విశేషమైన ఆదరణ కలిగెను.

12. vaaru bradhikina aa chinnavaanini theesikoni vachinappuḍu vaariki vishēshamaina aadharaṇa kaligenu.

13. మేము ముందుగా ఓడ ఎక్కి అస్సులో పౌలును ఎక్కించుకొనవలెనని అక్కడికి వెళ్లితివిు. తాను కాలి నడకను వెళ్లవలెనని అతడా ప్రకారముగా మాకు నియ మించియుండెను.

13. mēmu mundhugaa ōḍa ekki assulō paulunu ekkin̄chukonavalenani akkaḍiki veḷlithivi. thaanu kaali naḍakanu veḷlavalenani athaḍaa prakaaramugaa maaku niya min̄chiyuṇḍenu.

14. అస్సులో అతడు మాతో కలిసికొనినప్పుడు మేమతనిని ఎక్కించుకొని మితు లేనేకు వచ్చితివిు.

14. assulō athaḍu maathoo kalisikoninappuḍu mēmathanini ekkin̄chukoni mithu lēnēku vachithivi.

15. అచ్చటనుండి వెళ్లి మరునాడు కీయొసునకు ఎదురుగా వచ్చితివిు. మరునాడు సమొసునకు చేరి ఆ మరునాడు మిలేతుకు వచ్చితివిు.

15. acchaṭanuṇḍi veḷli marunaaḍu keeyosunaku edurugaa vachithivi. Marunaaḍu samosunaku cheri aa marunaaḍu milēthuku vachithivi.

16. సాధ్యమైతే పెంతెకొస్తు దినమున యెరూషలేములో ఉండవలెనని పౌలు త్వరపడుచుండెను గనుక అతడు ఆసియలో కాలహరణము చేయకుండ ఎఫెసును దాటిపోవలెనని నిశ్చయించుకొని యుండెను.

16. saadhyamaithē pentekosthu dinamuna yerooshalēmulō uṇḍavalenani paulu tvarapaḍuchuṇḍenu ganuka athaḍu aasiyalō kaalaharaṇamu cheyakuṇḍa ephesunu daaṭipōvalenani nishchayin̄chukoni yuṇḍenu.

17. అతడు మిలేతునుండి ఎఫెసునకు వర్తమానము పంపి సంఘపు పెద్దలను పిలిపించెను.

17. athaḍu milēthunuṇḍi ephesunaku varthamaanamu pampi saṅghapu peddalanu pilipin̄chenu.

18. వారు తనయొద్దకు వచ్చినప్పుడతడు వారితో ఇట్లనెను నేను ఆసియలో కాలుపెట్టిన దినమునుండి, ఎల్లకాలము మీ మధ్య ఏలాగు నడుచుకొంటినో మీరే యెరుగుదురు.

18. vaaru thanayoddhaku vachinappuḍathaḍu vaarithoo iṭlanenu nēnu aasiyalō kaalupeṭṭina dinamunuṇḍi, ellakaalamu mee madhya ēlaagu naḍuchukoṇṭinō meerē yeruguduru.

19. యూదుల కుట్రలవలన నాకు శోధనలు సంభవించినను, కన్నీళ్లు విడుచుచు పూర్ణమైన వినయభావముతో నేనేలాగున ప్రభువును సేవించుచుంటినో మీకే తెలియును.

19. yoodula kuṭralavalana naaku shōdhanalu sambhavin̄chinanu, kanneeḷlu viḍuchuchu poorṇamaina vinayabhaavamuthoo nēnēlaaguna prabhuvunu sēvin̄chuchuṇṭinō meekē teliyunu.

20. మరియు ప్రయోజనకరమైనది ఏదియు దాచుకొనక బహిరంగముగాను, ఇంటింటను మీకు తెలియజేయుచు బోధించుచు,

20. mariyu prayōjanakaramainadhi ēdiyu daachukonaka bahiraṅgamugaanu, iṇṭiṇṭanu meeku teliyajēyuchu bōdhin̄chuchu,

21. దేవుని యెదుట మారుమనస్సు పొంది మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసముంచ వలెనని, యూదులకును గ్రీసుదేశస్థులకును ఏలాగు సాక్ష్య మిచ్చుచుంటినో యిదంతయు మీకు తెలియును.

21. dhevuni yeduṭa maarumanassu pondi mana prabhuvaina yēsukreesthunandu vishvaasamun̄cha valenani, yoodulakunu greesudheshasthulakunu ēlaagu saakshya michuchuṇṭinō yidanthayu meeku teliyunu.

22. ఇదిగో నేనిప్పుడు ఆత్మయందు బంధింపబడినవాడనై యెరూష లేమునకు వెళ్లుచున్నాను, అక్కడ నాకు ఏమేమి సంభ వించునో తెలియదుగాని,

22. idigō nēnippuḍu aatmayandu bandhimpabaḍinavaaḍanai yeroosha lēmunaku veḷluchunnaanu, akkaḍa naaku ēmēmi sambha vin̄chunō teliyadugaani,

23. బంధకములును శ్రమలును నాకొరకు కాచుకొనియున్నవని పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి పట్ట ణములోను నాకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడని తెలియును.

23. bandhakamulunu shramalunu naakoraku kaachukoniyunnavani parishuddhaatma prathi paṭṭa ṇamulōnu naaku saakshyamichuchunnaaḍani teliyunu.

24. అయితే దేవుని కృపాసువార్తనుగూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటయందు నా పరుగును, నేను ప్రభువైన యేసువలన పొందిన పరిచర్యను, తుదముట్టింపవలెనని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకొనుటలేదు.

24. ayithē dhevuni krupaasuvaarthanugoorchi saakshyamichuṭayandu naa parugunu, nēnu prabhuvaina yēsuvalana pondina paricharyanu, thudamuṭṭimpavalenani naa praaṇamunu naakentha maatramunu priyamainadhigaa en̄chukonuṭalēdu.

25. ఇదిగో దేవుని రాజ్యమునుగూర్చి ప్రకటించుచు నేను మీ మధ్యను సంచరించుచుంటిని; మీలో ఎవరును ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని నాకిప్పుడు తెలియును.

25. idigō dhevuni raajyamunugoorchi prakaṭin̄chuchu nēnu mee madhyanu san̄charin̄chuchuṇṭini; meelō evarunu ikameedaṭa naa mukhamu chooḍarani naakippuḍu teliyunu.

26. కాబట్టి మీలో ఎవరి నాశనము విషయమైనను నేను దోషినికానని నేడు మిమ్మును సాక్ష్యము పెట్టుచున్నాను.

26. kaabaṭṭi meelō evari naashanamu vishayamainanu nēnu dōshinikaanani nēḍu mimmunu saakshyamu peṭṭuchunnaanu.

27. దేవుని సంకల్పమంతయు మీకు తెలుపకుండ నేనేమియు దాచుకొనలేదు.

27. dhevuni saṅkalpamanthayu meeku telupakuṇḍa nēnēmiyu daachukonalēdu.

28. దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన తన సంఘమును కాయుటకు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మును దేనియందు అధ్యక్షులనుగా ఉంచెనో ఆ యావత్తుమందను గూర్చియు, మీ మట్టుకు మిమ్మును గూర్చియు జాగ్రత్తగా ఉండుడి.
కీర్తనల గ్రంథము 74:2

28. dhevuḍu thana svarakthamichi sampaadhin̄china thana saṅghamunu kaayuṭaku parishuddhaatma mimmunu dheniyandu adhyakshulanugaa un̄chenō aa yaavatthumandanu goorchiyu, mee maṭṭuku mimmunu goorchiyu jaagratthagaa uṇḍuḍi.

29. నేను వెళ్లిపోయిన తరువాత క్రూరమైన తోడేళ్లు మీలో ప్రవేశించునని నాకు తెలియును; వారు మందను కనికరింపరు.

29. nēnu veḷlipōyina tharuvaatha krooramaina thooḍēḷlu meelō pravēshin̄chunani naaku teliyunu; vaaru mandanu kanikarimparu.

30. మరియు శిష్యులను తమవెంట ఈడ్చుకొని పోవలెనని వంకర మాటలు పలుకు మనుష్యులు మీలోనే బయలుదేరుదురు.

30. mariyu shishyulanu thamaveṇṭa eeḍchukoni pōvalenani vaṅkara maaṭalu paluku manushyulu meelōnē bayaludheruduru.

31. కావున నేను మూడు సంవత్సరములు రాత్రింబగళ్లు కన్నీళ్లు విడుచుచు ప్రతి మనుష్యునికి మానక బుద్ధి చెప్పితినని మీరు జ్ఞాపకము చేసికొని మెలకువగాఉండుడి.

31. kaavuna nēnu mooḍu samvatsaramulu raatrimbagaḷlu kanneeḷlu viḍuchuchu prathi manushyuniki maanaka buddhi cheppithinani meeru gnaapakamu chesikoni melakuvagaa'uṇḍuḍi.

32. ఇప్పుడు దేవునికిని ఆయన కృపా వాక్యమునకును మిమ్మును అప్పగించుచున్నాను. ఆయన మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేయుటకును, పరిశుద్ధపరచ బడినవారందరిలో స్వాస్థ్యమనుగ్రహించుటకును శక్తి మంతుడు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 33:3-4

32. ippuḍu dhevunikini aayana krupaa vaakyamunakunu mimmunu appagin̄chuchunnaanu. aayana meeku kshēmaabhivruddhi kalugajēyuṭakunu, parishuddhaparacha baḍinavaarandarilō svaasthyamanugrahin̄chuṭakunu shakthi manthuḍu.

33. ఎవని వెండినైనను, బంగారమునైనను వస్త్రములనైనను నేను ఆశింపలేదు;
1 సమూయేలు 12:3

33. evani veṇḍinainanu, baṅgaaramunainanu vastramulanainanu nēnu aashimpalēdu;

34. నా అవసరముల నిమిత్తమును నాతో ఉన్నవారి నిమిత్తమును ఈ నా చేతులు కష్టపడినవని మీకే తెలియును.

34. naa avasaramula nimitthamunu naathoo unnavaari nimitthamunu ee naa chethulu kashṭapaḍinavani meekē teliyunu.

35. మీరును ఈలాగు ప్రయాసపడి బలహీనులను సంరక్షింపవలెననియు పుచ్చుకొనుటకంటె ఇచ్చుట ధన్యము అని ప్రభువైన యేసు చెప్పిన మాటలు జ్ఞాపకము చేసికొనవలెననియు అన్ని విషయములలో మీకు మాదిరి చూపితినని చెప్పెను.

35. meerunu eelaagu prayaasapaḍi balaheenulanu sanrakshimpavalenaniyu puchukonuṭakaṇṭe ichuṭa dhanyamu ani prabhuvaina yēsu cheppina maaṭalu gnaapakamu chesikonavalenaniyu anni vishayamulalō meeku maadhiri choopithinani cheppenu.

36. అతడీలాగు చెప్పి మోకాళ్లూని వారందరితో ప్రార్థన చేసెను.

36. athaḍeelaagu cheppi mōkaaḷlooni vaarandarithoo praarthana chesenu.

37. అప్పుడు వారందరు చాల ఏడ్చిరి. మీరు ఇకమీదట నా ముఖము చూడరని అతడు చెప్పిన మాటకు విశేషముగా దుఃఖించుచు
నిర్గమకాండము 3:15

37. appuḍu vaarandaru chaala ēḍchiri. meeru ikameedaṭa naa mukhamu chooḍarani athaḍu cheppina maaṭaku vishēshamugaa duḥkhin̄chuchu

38. పౌలు మెడమీద పడి అతనిని ముద్దుపెట్టుకొని, వారు ఓడవరకు అతనిని సాగ నంపిరి.

38. paulu meḍameeda paḍi athanini muddupeṭṭukoni, vaaru ōḍavaraku athanini saaga nampiri.


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.