Song of Solomon - పరమగీతము 8 | View All

1. నా తల్లియొద్ద స్తన్యపానము చేసిన యొక సహోదరుని వలె నీవు నాయెడలనుండిన నెంతమేలు! అప్పుడు నేను బయట నీకు ఎదురై ముద్దులిడుదును ఎవరును నన్ను నిందింపరు.

1. Ah, why are you not my brother, nursed at my mother's breast! Then if I met you out of doors, I could kiss you without people thinking ill of me.

2. నేను నీకు మార్గదర్శినౌదును నా తల్లియింట చేర్చుదును నీవు నాకు ఉపదేశము చెప్పుదువు సంభార సమ్మిళిత ద్రాక్షారసమును నా దాడిమఫలరసమును నేను నీకిత్తును.

2. I should lead you, I should take you into my mother's house, and you would teach me! I should give you spiced wine to drink, juice of my pomegranates.

3. అతని యెడమచెయ్యి నా తలక్రింద నున్నది అతని కుడిచెయ్యి నన్ను కౌగిలించుచున్నది

3. His left arm is under my head and his right embraces me.

4. యెరూషలేము కుమార్తెలారా, లేచుటకు ప్రేమకు ఇచ్ఛపుట్టువరకు లేపకయు కలతపరచకయు నుందుమని నేను మీచేత ప్రమాణము చేయించుకొందును.

4. LOVER: I charge you, daughters of Jerusalem, do not rouse, do not wake my beloved, before she pleases!

5. తన ప్రియునిమీద ఆనుకొని అరణ్యమార్గమున వచ్చునది ఎవతె? జల్దరువృక్షము క్రింద నేను నిన్ను లేపితిని అచ్చట నీ తల్లికి నీవలన ప్రసవవేదన కలిగెను నిన్ను కనిన తల్లి యిచ్చటనే ప్రసవవేదన పడెను.

5. Who is this coming up from the desert leaning on her lover? I awakened you under the apple tree, where your mother conceived you, where she who bore you conceived you.

6. ప్రేమ మరణమంత బలవంతమైనది ఈర్ష్య పాతాళమంత కఠోరమైనది దాని జ్వాలలు అగ్నిజ్వాలా సమములు అది యెహోవా పుట్టించు జ్వాల నీ హృదయముమీద నన్ను నామాక్షరముగా ఉంచుము నీ భుజమునకు నామాక్షరముగా నన్నుంచుము.

6. BELOVED: Set me like a seal on your heart, like a seal on your arm. For love is strong as Death, passion as relentless as Sheol. The flash of it is a flash of fire, a flame of Yahweh himself.

7. అగాధసముద్ర జలము ప్రేమను ఆర్పజాలదు నదీ ప్రవాహములు దాని ముంచివేయజాలవు ప్రేమకై యొకడు తన స్వాస్థ్యమంత ఇచ్చినను తిరస్కారముతో అతడు త్రోసివేయబడును.

7. Love no flood can quench, no torrents drown. Were a man to offer all his family wealth to buy love, contempt is all that he would gain.

8. మాకొక చిన్న చెల్లెలు కలదు దానికి ఇంకను వయస్సు రాలేదు వివాహకాలము వచ్చినప్పుడు మేము దానివిషయమై యేమి చేయుదుము?

8. Our sister is little: her breasts are not yet formed. What shall we do for our sister on the day she is spoken for?

9. అది ప్రాకారమువంటిదాయెనా? మేము దానిపైన వెండి గోపురమొకటి కట్టుదుము. అది కవాటమువంటిదాయెనా? దేవదారు మ్రానుతో దానికి అడ్డులను కట్టుదుము

9. If she is a rampart, on the crest we shall build a battlement of silver; if she is a door, we shall board her up with planks of cedar.

10. నేను ప్రాకారమువంటిదాననైతిని నా కుచములు దుర్గములాయెను అందువలన అతనిదృష్టికి నేను క్షేమము నొందదగినదాననైతిని.

10. I am a wall, and my breasts represent its towers. And under their eyes I have found true peace.

11. బయలు హామోనునందు సాలొమోను కొక ద్రాక్షావనము కలదు అతడు దానిని కాపులకిచ్చెను దాని ఫలములకు వచ్చుబడిగా ఒక్కొక్కడు వేయి రూపాయిలు తేవలెను.

11. Solomon had a vineyard at Baal-Hamon. He entrusted it to overseers, and each one was to pay him the value of its produce, a thousand shekels of silver.

12. నా ద్రాక్షావనము నా వశమున ఉన్నది సొలొమోనూ, ఆ వేయి రూపాయిలు నీకే చెల్లును. దానిని కాపుచేయువారికి రెండువందలు వచ్చును.

12. But I tend my own vineyard myself. You, Solomon, may have your thousand shekels, and those who oversee its produce their two hundred.

13. ఉద్యానవనములలో పెంచబడినదానా, నీ చెలికత్తెలు నీ స్వరము వినగోరుదురు నన్నును దాని విననిమ్ము.

13. You who dwell in the gardens, my companions listen for your voice; let me hear it.

14. నా ప్రియుడా, త్వరపడుము లఘువైన యిఱ్ఱివలె ఉండుము గంధవర్గవృక్ష పర్వతములమీద గంతులువేయు లేడిపిల్లవలె ఉండుము.

14. Haste away, my love, be like a gazelle, a young stag, on the spice-laden mountains.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

క్రీస్తుతో సహవాసం కోసం కోరిక. (1-4) 
తోబుట్టువుల మధ్య ఉన్న బంధాన్ని పోలిన యేసు ప్రభువుతో వారి సంబంధంలో శాశ్వతమైన సాన్నిహిత్యం మరియు స్వేచ్ఛను చర్చి కోరుకుంటుంది. వారు అతని సోదరులుగా గుర్తించబడాలని కోరుకుంటారు, వారు అతని దైవిక స్వభావంలో భాగస్వాములైనప్పుడు కృప ద్వారా ఇవ్వబడిన హోదా. క్రీస్తు మనకు సహోదరుడుగా మారాడు, మరియు మనం ఆయనను ఎక్కడ ఎదుర్కొన్నామో, ఎగతాళికి భయపడకుండా, ఆయన పట్ల మనకున్న అనుబంధాన్ని మరియు లోతైన ఆప్యాయతను మనం బహిరంగంగా గుర్తించాలి. క్రీస్తును మరింత నమ్మకంగా మరియు ప్రభావవంతంగా సేవించాలనే తీవ్రమైన కోరికను మనం కలిగి ఉన్నారా? అలా అయితే, మన ఆత్మీయుల పట్ల మనకున్న ప్రేమను ప్రదర్శించడానికి మనం ఏ స్పష్టమైన భక్తి చర్యలను సిద్ధం చేసాము? పవిత్రత పట్ల మనకున్న నిబద్ధతకు మనం ఏ రుజువును అందించాము? క్రీస్తు తన ఉనికిని ఉపసంహరించుకునేలా ఎప్పుడూ రెచ్చగొట్టవద్దని చర్చి దాని సభ్యులందరినీ వేడుకుంటుంది. ఆత్మకు దుఃఖం కలిగించే చర్యలలో పాల్గొనడానికి శోదించబడినప్పుడు, మనతో మనం స్వీయ-పరిశీలన మరియు హేతుబద్ధమైన సంభాషణలో పాల్గొనాలి.

ఈ కోరిక యొక్క తీవ్రత. (5-7) 
యూదు చర్చి దైవిక శక్తి మరియు అనుగ్రహం యొక్క మద్దతుతో అరణ్యం నుండి ఉద్భవించింది, అయితే క్రైస్తవ చర్చి క్రీస్తు దయపై ఆధారపడటం ద్వారా వినయపూర్వకమైన మరియు నిర్జన స్థితి నుండి ఉన్నతీకరించబడింది. కృప యొక్క శక్తి ద్వారా, విశ్వాసులు వారి స్వంత వ్యక్తిగత అరణ్యం నుండి పైకి లేపబడతారు-నిజమైన సౌలభ్యం తక్కువగా ఉన్న పాపపు స్థితి, మరియు వారు సంచరించే మరియు లేకపోవడం. ఈ అరణ్యం నుండి బయటపడే ఏకైక మార్గం విశ్వాసం ద్వారా మనకు ప్రియమైన క్రీస్తుపై ఆధారపడడం, మన స్వంత అవగాహనపై ఆధారపడకుండా లేదా మన స్వంత నీతిపై ఆధారపడకుండా, మన నీతి ప్రభువు అయిన అతని బలంపై మన నమ్మకం ఉంచడం.
క్రీస్తుకు చర్చి యొక్క తదుపరి మాటలు అతని ప్రేమలో శాశ్వత స్థానం మరియు అతని శక్తి యొక్క రక్షణ కోసం వేడుకుంటున్నాయి. "నన్ను మీ హృదయముపై ముద్ర వేయండి" అనేది ఆయన ప్రేమలో శాశ్వతమైన ముద్రను కలిగి ఉండాలనే కోరికను సూచిస్తుంది. ఆత్మ ఈ హామీ కోసం ఆశపడుతుంది, ఎందుకంటే అది లేకుండా, నిజమైన విశ్రాంతి లేదు. క్రీస్తును యథార్థంగా ప్రేమించే వారు ఆయన నుండి తమను వేరుచేసే దేనికైనా, ప్రత్యేకించి ఆయనను దూరం చేసుకునేలా ప్రేరేపించే వారి స్వంత చర్యల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటారు.
మనం క్రీస్తును ప్రేమిస్తే, ఆయన ప్రేమకు దూరమవుతామనే భయం లేదా ఆయనను విడిచిపెట్టాలనే ఆలోచనలు మనకు చాలా బాధ కలిగిస్తాయి. క్రీస్తుకు మనపై ఉన్న ప్రేమ ఏ జలాల ద్వారా ఆరిపోదు, ఏ వరదల వల్ల అది మునిగిపోదు. కాబట్టి, ఆయన పట్ల మనకున్న ప్రేమను ఏదీ తగ్గించకూడదు. జీవితం యొక్క ప్రలోభాలు మరియు అన్ని సౌకర్యాలు కూడా క్రీస్తును ప్రేమించడం నుండి విశ్వాసిని వంచకూడదు. ఆయన పట్ల మనకున్న ప్రేమ, ప్రాపంచిక ఆమోదం రూపంలో వచ్చిన మరియు ప్రాపంచిక తిరస్కరణ రూపంలో వచ్చే ప్రలోభాలను అధిగమించడానికి మనకు శక్తినిస్తుంది.

చర్చి ఇతరుల కోసం వేడుకుంటుంది. (8-12) 
ఆ సమయంలో దేవుని వాక్యం లేదా దైవిక దయ యొక్క సాధనాలు లేని అన్యజనుల తరపున చర్చి తీవ్రంగా మధ్యవర్తిత్వం వహించింది. క్రీస్తును తెలుసుకున్నవారు, ఆయనను కనుగొనడంలో ఇతరులకు సహాయపడే మార్గాలను చురుకుగా వెతకాలి. కొత్త విశ్వాసులు, ఆధ్యాత్మిక శిశువుల వలె, ఎల్లప్పుడూ క్రైస్తవ సంఘంలో ఉంటారు మరియు బలమైన విశ్వాసులు తమ బలహీన సోదరుల శ్రేయస్సు కోసం నిరంతరం ప్రార్థిస్తారు. ఈ దైవిక పని యొక్క ప్రారంభాన్ని విలువైన పునాది మరియు మూలస్తంభంపై గోడను నిర్మించడంతో పోల్చినట్లయితే, అన్యజనుల చర్చి స్వచ్ఛమైన వెండితో నిర్మించబడిన గొప్ప రాజు కోసం అద్భుతమైన ప్యాలెస్‌గా నిలుస్తుంది. సువార్త యొక్క ప్రారంభ ప్రకటన విభజన గోడ ద్వారా తలుపును రూపొందించినట్లుగా ఉంటే, ఆ తలుపు దృఢమైన దేవదారుతో కప్పబడి శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఇది సురక్షితంగా మరియు సురక్షితంగా ఉంటుంది, హాని కలిగించే అవకాశం ఉండదు. విశ్వాసం యొక్క పిలుపును ఇంకా వినని వారికి చర్చి లోతుగా శ్రద్ధ వహిస్తుంది. వారి మోక్షానికి అవసరమైన ప్రతిదాన్ని తాను చేస్తానని క్రీస్తు మనకు హామీ ఇస్తున్నాడు. ఆయన దృష్టిలో మనకు అత్యంత గౌరవం లభించిన సమయాలను, అనుగ్రహం పొందిన వారిగా మనం ఆలోచించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మన హృదయాలు ద్రాక్షతోటల లాంటివి, వాటిని మనం శ్రద్ధగా కాపాడుకోవాలి. మన శ్రమ ఫలాలన్నీ క్రీస్తుకు మరియు ఆయన మహిమకు అంకితం చేయాలి. క్రీస్తు కోసం శ్రమించే వారు తమ నిత్య లాభం కోసం కూడా శ్రమిస్తారు, అది అపరిమితమైన ప్రతిఫలం.

మరియు క్రీస్తు రాకడ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడు. (13,14)
ఈ శ్లోకాలు క్రీస్తు మరియు అతని చర్చి మధ్య సంభాషణ ముగింపును సూచిస్తాయి. అతను మొదట్లో ఆమెను తన సాధువుల సమావేశాలు మరియు మతపరమైన ఆచారాల మధ్య నివసించే వ్యక్తిగా సంబోధిస్తాడు. ప్రార్థన, ప్రార్థన మరియు ప్రశంసల యొక్క స్థిరమైన మరియు తరచుగా అభ్యాసాన్ని కొనసాగించమని అతను ఆమెను ప్రోత్సహిస్తాడు, అది అతనికి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ప్రతిస్పందనగా, ఆమె తనను పూర్తిగా అతనితో ఏకం చేయడానికి అతని వేగంగా తిరిగి రావాలనే తన కోరికను ఆమె హృదయపూర్వకంగా వ్యక్తం చేసింది. క్రీస్తు స్వర్గంలో ఉన్నట్లుగా, సువాసనగల సుగంధ ద్రవ్యాల యొక్క ఉన్నత శిఖరాలలో ఉన్నట్లుగా చిత్రీకరించబడింది, నిర్ణీత సమయం వరకు ప్రతి కన్ను పరిపూర్ణమైన ప్రపంచంలో అతని అద్భుతమైన రాకను చూసే వరకు.
నిజమైన విశ్వాసులు, ఈ సంఘటనను ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తూ, ప్రభువు దినం రాకడను కూడా వేగవంతం చేస్తారు. ప్రతి క్రైస్తవుడు తమ పాత్ర యొక్క బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నించాలి, తద్వారా ఇతరులు వారి మంచి పనులను చూసేటట్లు మరియు వారి పరలోకపు తండ్రిని మహిమపరచవచ్చు. మన అవసరాల కోసం ప్రార్థనలో స్థిరంగా ఉండడం ద్వారా, మన కృతజ్ఞత ఉప్పొంగుతుంది మరియు మన ఆనందం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. మన ఆత్మలు సుసంపన్నం అవుతాయి మరియు మన ప్రయత్నాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఈ హామీతో, మనం భయం లేకుండా మరణం మరియు తీర్పు కోసం ఎదురు చూడవచ్చు. ఆఖరి మనవిగా, "అయినప్పటికీ, ప్రభువైన యేసు, రండి" అని మేము ప్రతిధ్వనిస్తాము.
Shortcut Links
పరమగీతము - Song of Solomon : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |