Proverbs - సామెతలు 27 | View All

1. రేపటి దినమునుగూర్చి అతిశయపడకుము ఏ దినమున ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు.
యాకోబు 4:13-14

1. Don't brag about tomorrow. You don't know what a day will bring.

2. నీ నోరు కాదు అన్యుడే, నీ పెదవులు కాదు పరులే నిన్ను పొగడదగును.

2. Let another person praise you, and not your own mouth. Let someone else praise you, and not your own lips.

3. రాయి బరువు ఇసుక భారము మూఢుని కోపము ఆ రెంటికంటె బరువు.

3. Stones are heavy. Sand weighs a lot. But letting a foolish person make you angry is a heavier load than both of them.

4. క్రోధము క్రూరమైనది కోపము వరదవలె పొర్లునది. రోషము ఎదుట ఎవడు నిలువగలడు?

4. Anger is mean. Great anger overpowers you. But who can face jealousy?

5. లోలోపల ప్రేమించుటకంటె బహిరంగముగా గద్దించుట మేలు

5. Being warned openly is better than being loved in secret.

6. మేలును కోరి స్నేహితుడు గాయములు చేయును పగవాడు లెక్కలేని ముద్దులుపెట్టును.

6. Wounds from a friend can be trusted. But an enemy kisses you many times.

7. కడుపు నిండినవాడు తేనెపట్టునైనను త్రొక్కి వేయును. ఆకలిగొనినవానికి చేదువస్తువైనను తియ్యగా నుండును.

7. When you are full, you even hate honey. When you are hungry, even what is bitter tastes sweet.

8. తన యిల్లు విడిచి తిరుగువాడు గూడు విడిచి తిరుగు పక్షితో సమానుడు.

8. A man who wanders away from his home is like a bird that wanders from its nest.

9. తైలమును అత్తరును హృదయమును సంతోషపరచునట్లు చెలికాని హృదయములోనుండి వచ్చు మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును.

9. Perfume and incense bring joy to your heart. And a friend is sweeter when he gives you honest advice.

10. నీ స్నేహితునినైనను నీ తండ్రి స్నేహితునైనను విడిచి పెట్టకుము నీకు అపద కలిగిన దినమందు నీ సహోదరుని యింటికి వెళ్లకుము దూరములోనున్న సహోదరునికంటె దగ్గరనున్న పొరుగువాడు వాసి,

10. Don't desert your friend or your father's friend. And don't go to your family when trouble strikes you. A neighbor nearby is better than a family member far away.

11. నా కుమారుడా, జ్ఞానమును సంపాదించి నా హృద యమును సంతోషపరచుము. అప్పుడు నన్ను నిందించువారితో నేను ధైర్యముగా మాటలాడుదును.

11. My child, be wise and bring joy to my heart. Then I can answer anyone who makes fun of me.

12. బుద్ధిమంతుడు అపాయము వచ్చుట చూచి దాగును జ్ఞానములేనివారు యోచింపక ఆపదలో పడుదురు.

12. Wise people see danger and go to a safe place. But childish people keep on going and suffer for it.

13. ఎదుటివానికొరకు పూటబడినవాని వస్త్రము పుచ్చు కొనుము పరులకొరకు పూటబడినవానివలన కుదువపెట్టించుము.

13. Take the coat of one who puts up money for what a stranger owes. Hold it until you get paid back if he does it for a woman who commits adultery.

14. వేకువనే లేచి గొప్ప శబ్దముతో తన స్నేహితుని దీవించువాని దీవెన వానికి శాపముగా ఎంచ బడును.

14. Suppose you loudly bless your neighbor early in the morning. Then you might as well be calling down a curse on him.

15. ముసురు దినమున ఎడతెగక కారు నీళ్లును గయ్యాళియైన భార్యయు సమానము

15. A nagging wife is like dripping that never stops on a rainy day.

16. దానిని ఆపజూచువాడు గాలిని అపజూచువాని తోను తన కుడిచేత నూనె పట్టుకొనువానితోను సమానుడు.

16. Stopping her is like trying to stop the wind. It's like trying to grab oil with your hand.

17. ఇనుముచేత ఇనుము పదునగును అట్లు ఒకడు తన చెలికానికి వివేకము పుట్టించును.

17. As iron sharpens iron, so one person sharpens another.

18. అంజూరపు చెట్టును పెంచువాడు దాని ఫలము తినును తన యజమానుని మన్నించువాడు ఘనతనొందును.

18. A person who takes good care of a fig tree will eat its fruit. And a person who looks after his master will be honored.

19. నీటిలో ముఖమునకు ముఖము కనబడునట్లు ఒకని మనస్సునకు మరియొకని మనస్సు కనబడును.

19. When you look into water, you see a likeness of your face. When you look into your heart, you see what you are really like.

20. పాతాళమునకును అగాధ కూపమునకును తృప్తి కానే రదు ఆలాగున నరుల దృష్టి తృప్తికానేరదు.
1 యోహాను 2:16

20. Death and the Grave are never satisfied. A man's eyes are never satisfied either.

21. మూసచేత వెండిని కొలిమి చేత బంగారును తాను పొందిన కీర్తిచేత నరుని పరిశోధింపవచ్చును.

21. Fire tests silver. Heat tests gold. But a man is tested by the praise he receives.

22. మూఢుని రోటిలోని గోధుమలలో వేసి రోకట దంచినను వాని మూఢత వాని వదలిపోదు.

22. You can grind a foolish person in a mill. You can grind him as you would grind grain with a tool. But you can't remove his foolishness from him.

23. నీ పశువుల స్థితి జాగ్రత్తగా తెలిసికొనుము నీ మందలయందు మనస్సు ఉంచుము.

23. Be sure you know how your flocks are doing. Pay careful attention to your herds.

24. ధనము శాశ్వతము కాదు కిరీటము తరతరములు ఉండునా?

24. Riches don't last forever. And a crown is not secure for all time to come.

25. ఎండిన గడ్డి వామివేయబడెను పచ్చిక కనబడు చున్నది కొండగడ్డి యేరబడియున్నది

25. The hay is removed, and new growth appears. The grass from the hills is gathered in.

26. నీ వస్త్రములకొరకు గొఱ్ఱెపిల్లలున్నవి ఒక చేని క్రయధనమునకు పొట్టేళ్లు సరిపోవును

26. Then your lambs will provide you with clothes. And the money from selling your goats will buy you a field.

27. నీ ఆహారమునకు నీ యింటివారి ఆహారమునకు నీ పనికత్తెల జీవనమునకు మేకపాలు సమృద్ధియగును.

27. You will have plenty of goats' milk. It will feed you and your family. It will also feed your female servants.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Proverbs - సామెతలు 27 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

1
"ప్రతి రోజు ఏమి తీసుకువస్తుందో మేము అంచనా వేయలేము. ఇది రేపటి ప్రణాళిక నుండి మనల్ని నిరుత్సాహపరచదు, కానీ రేపటి రాకను ఊహించుకోకుండా మనల్ని హెచ్చరిస్తుంది. ముఖ్యమైన పని అయిన మార్పిడిని మనం ఆలస్యం చేయకూడదు."

2
మనల్ని మనం రక్షించుకోవాల్సిన పరిస్థితులు తలెత్తవచ్చు, కానీ మనం స్వీయ ప్రశంసలకు దూరంగా ఉండాలి.

3-4
తమ భావోద్వేగాలపై నియంత్రణ లేని వ్యక్తులు తమ భారాలతో మునిగిపోతారు.

5-6
నిజాయితీతో కూడిన మరియు ప్రత్యక్ష విమర్శలు దాగి ఉన్న శత్రుత్వానికి మాత్రమే కాకుండా, ఆత్మకు హాని కలిగించే తప్పులో మెచ్చుకునే ప్రేమకు కూడా గొప్పవి.

7
సంపన్నులతో పోలిస్తే తక్కువ అదృష్టవంతులు తమ ఆనందాలను ఎక్కువగా ఆస్వాదిస్తారు మరియు వారి పట్ల ఎక్కువ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతారు. అదేవిధంగా, అహంకారి మరియు స్వావలంబన గలవారు సువార్తను కొట్టిపారేయడానికి మొగ్గు చూపుతారు, అయితే నీతిని కోరుకునే వారు క్రీస్తు యేసు గురించి మాట్లాడే సులభమైన పుస్తకాలు లేదా ప్రసంగాలలో కూడా ఓదార్పుని పొందుతారు.

8
ప్రతి వ్యక్తికి సమాజంలో సరైన స్థానం ఉంది, అక్కడ వారు భద్రత మరియు సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు.

9-10
రక్త సంబంధాల కారణంగా మాత్రమే బంధువుపై ఆధారపడవద్దు; సమీపంలో ఉన్న మరియు అవసరమైన సమయాల్లో సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వారి వైపు తిరగండి. అయితే, ఒక సోదరుడి కంటే దృఢంగా సన్నిహితంగా ఉండే స్నేహితుడు ఉన్నాడని గుర్తుంచుకోండి మరియు అతనిపై మనం పూర్తి నమ్మకం ఉంచాలి.

11
ప్రేమగల తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను తెలివైన ప్రవర్తనలో పాల్గొనమని ప్రోత్సహిస్తారు, అది వారి హృదయానికి ఆనందాన్ని తెస్తుంది. క్రైస్తవుల ఆదర్శప్రాయమైన ప్రవర్తన సువార్తను విమర్శించే వారికి అత్యంత బలవంతపు ప్రతిస్పందనగా పనిచేస్తుంది.

12
మనల్ని మనం ఇష్టపూర్వకంగా టెంప్టేషన్ మధ్యలో ఉంచినప్పుడు, పాపం అనివార్యంగా అనుసరిస్తుంది మరియు పరిణామాలు వస్తాయి.

13
చిత్తశుద్ధి ఉన్న వ్యక్తి యాచించే స్థాయికి తగ్గించబడవచ్చు, కానీ యాచించే జీవితాన్ని ఇష్టపూర్వకంగా ఎంచుకోవడం చిత్తశుద్ధితో కూడిన చర్య కాదు.

14
ప్రశంసలను ఎక్కువగా కోరుకోవడం మూర్ఖత్వం, ఎందుకంటే అది గర్వం యొక్క ప్రలోభానికి దారితీస్తుంది.

15-16
పొరుగువారి వివాదాలు క్లుప్తంగా, పదునైన షవర్‌తో సమానంగా ఉంటాయి, తాత్కాలిక ఇబ్బందులను కలిగిస్తాయి, అయితే భార్య యొక్క వివాదాలు నిరంతర వర్షాన్ని పోలి ఉంటాయి, కొనసాగుతున్నాయి మరియు శాశ్వతంగా ఉంటాయి.

17
మా సంభాషణ భాగస్వాముల ఎంపిక గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలని మేము సలహా ఇస్తున్నాము మరియు సంభాషణల సమయంలో, ఒకరి జ్ఞానాన్ని మరియు నైతిక స్వభావాన్ని పరస్పరం సుసంపన్నం చేసుకోవడమే మా లక్ష్యం అని గుర్తుంచుకోండి.

18
ఒక వృత్తి శ్రమతో కూడుకున్నది మరియు తక్కువ విలువను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, దానికి కట్టుబడి ఉన్నవారు దాని ప్రతిఫలాన్ని కనుగొంటారు. భగవంతుడు తనను విధిగా సేవించే వారికి గౌరవం ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిన గురువు.

19
పాడైన హృదయం మరొక చెడిపోయిన హృదయాన్ని పోలి ఉంటుంది, పవిత్రమైన హృదయాలు ఒకదానికొకటి పోలి ఉంటాయి, మొదటిది భూసంబంధమైన రూపాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు రెండవది స్వర్గపు చిత్రాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మన హృదయాలను దేవుని వాక్య బోధలకు విరుద్ధంగా కొలిచేందుకు మనం అప్రమత్తంగా పరిశీలిద్దాం.

20
ఈ ప్రకరణంలో, రెండు అంశాలు శాశ్వతంగా తృప్తి చెందనివిగా వర్ణించబడ్డాయి: మరణం మరియు పాపం. ప్రాపంచిక మనస్సు యొక్క కోరికలు, లాభం కోసం లేదా ఆనందం కోసం, నిరంతరాయంగా ఉంటాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ, నిరంతరం దేవుని వైపు దృష్టిని మరల్చేవారు ఆయనలో తమ తృప్తిని పొందుతారు మరియు శాశ్వతమైన సంతృప్తిని అనుభవిస్తారు.

21
వెండి మరియు బంగారాన్ని కొలిమిలో ఉంచడం మరియు శుద్ధి చేయడం ద్వారా పరీక్షించబడినట్లుగా, ఒక వ్యక్తి వాటిని ప్రశంసించడం ద్వారా అంచనా వేయబడుతుంది.

22
వారి ప్రతికూల మార్గాల్లో చాలా లోతుగా పాతుకుపోయిన వ్యక్తులు ఉన్నారు, కఠినమైన చర్యలు కూడా ఆశించిన ఫలితాన్ని సాధించడంలో విఫలమవుతాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో, వారిని వదిలివేయడమే ఏకైక పరిష్కారం. దేవుని దయ యొక్క పరివర్తన శక్తి ద్వారా మాత్రమే నిజమైన మార్పు తీసుకురావచ్చు.

23-27
ఈ ప్రపంచంలో మనకు ఎల్లప్పుడూ ఒక ఉద్దేశ్యం ఉండాలి, పనిలేకుండా ఉండకూడదు మరియు మనకు అర్థం కాని విషయాలలో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండాలి. శ్రద్ధ మరియు కృషి మనకు మార్గదర్శకంగా ఉండాలి. మన సామర్థ్యాలలో అత్యుత్తమమైనదానికి తోడ్పడదాం, అయినప్పటికీ ప్రపంచ భద్రత అనిశ్చితంగా ఉందని గుర్తుంచుకోండి. అందువల్ల, మరింత శాశ్వతమైన వారసత్వాన్ని పొందడం చాలా ముఖ్యం. దేవుని దయతో మన నిజాయితీ ప్రయత్నాలను ఆశీర్వదించడంతో, భూసంబంధమైన ఆశీర్వాదాలలో తగిన వాటాను ఆస్వాదించడానికి మనం ఎదురుచూడవచ్చు.Shortcut Links
సామెతలు - Proverbs : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |