Psalms - కీర్తనల గ్రంథము 90 | View All

1. ప్రభువా, తరతరములనుండి మాకు నివాసస్థలము నీవే.

1. BOOK IV Lord, from the very beginning you have been like a home to us.

2. పర్వతములు పుట్టకమునుపు భూమిని లోకమును నీవు పుట్టింపకమునుపు యుగయుగములు నీవే దేవుడవు

2. Before you created the world and the mountains were made, from the beginning to the end you are God.

3. నీవు మనుష్యులను మంటికి మార్చుచున్నావు నరులారా, తిరిగి రండని నీవు సెలవిచ్చుచున్నావు.

3. You turn human beings back to dust. You say to them, "Return to dust."

4. నీ దృష్టికి వేయి సంవత్సరములు గతించిన నిన్నటివలె నున్నవి రాత్రియందలి యొక జామువలెనున్నవి.
2 పేతురు 3:8

4. To you a thousand years are like a day that has just gone by. They are like a few hours of the night.

5. వరదచేత నైనట్టు నీవు వారిని పారగొట్టివేయగా వారు నిద్రింతురు. ప్రొద్దున వారు పచ్చ గడ్డివలె చిగిరింతురు

5. You sweep people away, and they die. They are like new grass that grows in the morning.

6. ప్రొద్దున అది మొలిచి చిగిరించును సాయంకాలమున అది కోయబడి వాడబారును.

6. In the morning it springs up new, but by evening it's all dried up.

7. నీ కోపమువలన మేము క్షీణించుచున్నాము నీ ఉగ్రతనుబట్టి దిగులుపడుచున్నాము.

7. Your anger destroys us. Your burning anger terrifies us.

8. మా దోషములను నీవు నీ యెదుట నుంచుకొని యున్నావు నీ ముఖకాంతిలో మా రహస్యపాపములు కనబడు చున్నవి.

8. You have put our sins right in front of you. You have placed our secret sins where you can see them clearly.

9. నీ ఉగ్రతను భరించుచునే మా దినములన్నియు గడిపితివిు. నిట్టూర్పులు విడిచినట్టు మా జీవితకాలము జరుపు కొందుము.

9. You have been angry with us all of our days. We groan as we come to the end of our lives.

10. మా ఆయుష్కాలము డెబ్బది సంవత్సరములు అధికబలమున్న యెడల ఎనుబది సంవత్సరములగును అయినను వాటి వైభవము ఆయాసమే దుఃఖమే అది త్వరగా గతించును మేము ఎగిరిపోవుదుము.

10. We live to be about 70. Or we may live to be 80, if we stay healthy. But all that time is filled with trouble and sorrow. The years quickly pass, and we are gone.

11. నీ ఆగ్రహబలము ఎంతో ఎవరికి తెలియును? నీకు చెందవలసిన భయముకొలది పుట్టు నీ క్రోధము ఎంతో ఎవరికి తెలియును?

11. Who knows how powerful your anger is? It's as great as the respect we should have for you.

12. మాకు జ్ఞానహృదయము కలుగునట్లుగా చేయుము మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పుము.

12. Teach us to realize how short our lives are. Then our hearts will become wise.

13. యెహోవా, తిరుగుము ఎంతవరకు తిరుగకయుందువు? నీ సేవకులను చూచి సంతాపపడుము.

13. Lord, please stop punishing us! How long will you keep it up? Be kind to us.

14. ఉదయమున నీ కృపతో మమ్మును తృప్తిపరచుము అప్పుడు మేము మా దినములన్నియు ఉత్సహించి సంతోషించెదము.

14. Satisfy us with your faithful love every morning. Then we can sing with joy and be glad all of our days.

15. నీవు మమ్మును శ్రమపరచిన దినముల కొలది మేము కీడనుభవించిన యేండ్లకొలది మమ్మును సంతోషపరచుము.

15. Make us glad for as many days as you have made us suffer. Give us joy for as many years as we've had trouble.

16. నీ సేవకులకు నీ కార్యము కనుపరచుము వారి కుమారులకు నీ ప్రభావము చూపింపుము.

16. Show us your mighty acts. Let our children see your glorious power.

17. మా దేవుడైన యెహోవా ప్రసన్నత మా మీద నుండును గాక మా చేతిపనిని మాకు స్థిరపరచుము మా చేతిపనిని స్థిరపరచుము.

17. May the Lord our God show us his favor. Lord, make what we do succeed. Please make what we do succeed.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible

దేవుని శాశ్వతత్వం, మనిషి యొక్క బలహీనత. (1-6)
ఈ కీర్తన సంఖ్యలు 14లో నమోదు చేయబడినట్లుగా, అరణ్యంలో ఇజ్రాయెల్‌పై ఉచ్ఛరించిన తీర్పును సూచిస్తుందని భావించబడింది. ఈ పడిపోయిన ప్రపంచంలో ఆత్మకు ఏకైక ఆశ్రయం మరియు ఓదార్పు దేవుని దయ మరియు రక్షణలో ఉంది. మనం ఆశ్రయం పొందగల పవిత్ర స్థలం మరియు నివాస స్థలంగా క్రీస్తు యేసు నిలుస్తాడు. మేము మర్త్యులము; మన ప్రాపంచిక సుఖాలన్నీ అశాశ్వతమైనవి, కానీ దేవుడు శాశ్వతమైనవాడు, విశ్వాసులు అనుభవించే నిరంతర ఉనికి. దేవుడు, అనారోగ్యం లేదా ఇతర కష్టాల ద్వారా ప్రజలను విధ్వంసం వైపు మళ్లించినప్పుడు, వారు ఆయన వద్దకు తిరిగి రావాలని, వారి అతిక్రమణల గురించి పశ్చాత్తాపపడాలని మరియు కొత్త జీవితాన్ని స్వీకరించాలని వారికి ఆహ్వానం.
దేవుని శాశ్వతత్వం యొక్క పరిధిలో వెయ్యి సంవత్సరాలు అంటే ఏమీ లేదు. ఒక నిమిషం మరియు మిలియన్ సంవత్సరాల మధ్య కొంత నిష్పత్తి ఉంది, కానీ కాలాన్ని శాశ్వతత్వంతో పోల్చినప్పుడు ఏదీ లేదు. గత లేదా భవిష్యత్తులో జరిగిన అన్ని వేల సంవత్సరాల సంఘటనలు మనకు చివరి గంటలో సంభవించిన దాని కంటే శాశ్వతమైన మనస్సుకు తక్షణమే. పునరుత్థానంలో, శరీరం మరియు ఆత్మ రెండూ తిరిగి కలుస్తాయి. నిద్రపోతున్న మనుష్యుల వలె సమయం గుర్తించబడకుండా గడిచిపోతుంది; ఒక్కసారి పోయిన తర్వాత, అది ఏమీ లేనంత చిన్నదిగా మారుతుంది. జీవితం క్షణికావేశం, వరద నీరులా పారుతోంది. మానవత్వం గడ్డిలా క్లుప్తంగా వర్ధిల్లుతుంది, ఇది వృద్ధాప్య శీతాకాలం రాగానే వాడిపోతుంది, లేదా అనారోగ్యం లేదా దురదృష్టం వల్ల అది కరిగిపోతుంది.

 దైవిక శిక్షలకు సమర్పించడం. (7-11) 
నీతిమంతులు భరించే పరీక్షలు తరచుగా దేవుని ప్రేమ నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి, అయితే వారి అతిక్రమణల కోసం విశ్వాసులతో సహా పాపులకు సూచించిన ఉపదేశాలు దేవుని అసమ్మతి యొక్క వ్యక్తీకరణలుగా గుర్తించబడాలి. దాచిపెట్టబడిన పాపాలు కూడా దేవునికి తెలుసు మరియు వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అలాంటి ప్రయత్నాలు ఫలించవు కాబట్టి, తమ పాపాలను దాచడానికి ప్రయత్నించే వారి మూర్ఖత్వాన్ని పరిగణించండి. మా సంవత్సరాలు, ఒకసారి పోయిన, మాట్లాడే మాటల వలె తిరిగి పొందలేనివి. జీవితం మొత్తం శ్రమతో కూడుకున్నది మరియు సమస్యాత్మకమైనది, మరియు మనం ఊహించిన సంవత్సరాల మధ్య కూడా అది అకస్మాత్తుగా తగ్గించబడవచ్చు. ఇవన్నీ మనం జీవితాన్ని గౌరవప్రదంగా సంప్రదించాలని బోధిస్తాయి.
పడిపోయిన దేవదూతలు దేవుని కోపం యొక్క శక్తిని అర్థం చేసుకుంటారు; నరకం యొక్క లోతులలో ఉన్నవారికి దానితో పరిచయం ఉంది. అయితే, మనలో ఎవరు దానిని తగినంతగా వర్ణించగలరు? దురదృష్టవశాత్తూ, కొంతమంది మాత్రమే దానిని అర్హమైన గురుత్వాకర్షణతో ఆలోచిస్తారు. పాపాన్ని అపహాస్యం చేసి, క్రీస్తు ప్రాముఖ్యతను చిన్నచూపు చూసే వారు దేవుని కోపం యొక్క శక్తిని నిజంగా గ్రహించలేరు. కాబట్టి, ఆ దహించే అగ్ని సమక్షంలో మనలో ఎవరు ఉండగలరు?

దయ మరియు దయ కోసం ప్రార్థన. (12-17)
నిజమైన జ్ఞానాన్ని పొందాలనుకునే వారు దైవిక మార్గదర్శకత్వాన్ని శ్రద్ధగా వెతకాలి. వారు ఉపదేశము కొరకు పరిశుద్ధాత్మను వేడుకోవాలి మరియు దేవుని అనుగ్రహం తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఓదార్పు మరియు సంతోషం కొరకు ఆరాటపడాలి. వారి ప్రార్థనలలో, వారు దేవుని దయను కోరుకుంటారు, వారి స్వంత యోగ్యత ఆధారంగా తమకు ఎటువంటి హక్కు లేదని పూర్తిగా తెలుసుకుంటారు. భగవంతుని అనుగ్రహం భవిష్యత్తులో ఆనందానికి అనంతమైన మూలం మరియు గత దుఃఖాలకు తగినంత ప్రతిఘటనగా ఉంటుంది.
మనలోని భగవంతుని అనుగ్రహం సత్కార్యాల ప్రకాశాన్ని ప్రసాదించుగాక. మరియు దైవిక ఓదార్పులు మన హృదయాలను ఆనందంతో నింపుతాయి మరియు మన ముఖాలను ప్రకాశవంతం చేస్తాయి. ప్రభూ, మా చేతుల పనిని స్థిరపరచండి మరియు దానిలో మమ్మల్ని స్థిరపరచండి. మనల్ని శాశ్వతంగా పేదరికంలోకి నెట్టివేసే నశ్వరమైన కోరికలను వెంటాడుతూ మన విలువైన, నశ్వరమైన రోజులను వృధా చేసుకునే బదులు, మన పాపాలకు క్షమాపణ మరియు పరలోకంలో వారసత్వాన్ని కోరుకుందాం. పరిశుద్ధాత్మ పరివర్తన కలిగించే పని మన హృదయాలలో స్పష్టంగా కనిపించాలని మరియు మన చర్యల ద్వారా పవిత్రత యొక్క అందం ప్రకాశింపజేయాలని ప్రార్థిద్దాం.Shortcut Links
కీర్తనల గ్రంథము - Psalms : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |